Filmografie

Voorlichtings- en educatieve films

Menno SimonsMenno Simons werd geboren in 1496 in het Friese Witmarsum en heeft aan de wieg gestaan van een wereldwijde doperse geloofsgemeenschap. Die heeft in totaal zo’n anderhalf miljoen leden. Menno Simons is de enige echte geloofshervormer van Nederlandse bodem. 2011. In opdracht van het IMSC (Stichting Internationaal Menno Simons Centrum).

Omgaan met middelengebruik en verslavingDe zes korte speelfilms zijn een onderdeel van de gelijknamige vaardigheidstraining voor cliënten die sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk beperkt zijn, 2009. In opdracht van Expertisecentrum De Borg.

Passing on the ComfortEen reportage met twee interviews van de auteurs van ‘De verbindende kracht van quilts’, 2008. In opdracht van het IMSC (Stichting Internationaal Menno Simons Centrum )

Een nieuw schip voor onze scholenInformatieve film waarin de bouw van het opleidingsschip de Prinses Máxima en Prinses Amalia wordt gevolgd, 2007. Maritieme Academie Harlingen en Maritiem College Velsen.

Een tikkeltje andersIn zes korte films wordt een beeld geschetst van de hulpverlening die geboden wordt aan (gezinnen van) kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, 2006. In opdracht van Tjallingahiem.

 

Projecten waarin met deelnemers tijdens een workshop een film wordt gemaakt

Equal Opportunities. Met studenten en staf van de Ugandan Technical Colleges en Nederlandse studenten zijn zes educatieve films gemaakt over gender. 2009. In samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, Ugandan Technical Colleges en met financiële ondersteuning van Impulsis.

Videos on HIV/AidsMet middelbare scholieren en gezondheidswerkers uit Namibië en Nederlandse studenten  zijn twaalf educatieve films gemaakt, 2008. In samenwerking met NHL Leeuwarden, Gemeente Gobabis Namibië, gemeente Smallingerland en met financiële ondersteuning van Impulsis. Winnaar van NHL Academy Award 2008

Hoe rijk is de VrijheidswijkZeven vrouwen (4 nationaliteiten) uit een achterstandswijk in Leeuwarden maken een film over hoe zij hun woonomgeving ervaren, 2001. In opdracht van Tumba Friesland.

HeksenketelLangdurig werkloze vrouwen uit Delfzijl maken een film over hun project, 1999. In samenwerking met TOF.

FammeusZeven vrouwelijke kunstenaars maken ieder een korte film voor de opening van het vrouwenfestival op 8-maart, 1998. In opdracht van 8-maart comité.

 

Documentaires en lange reportages voor de publieke omroep

VMBO op it wetter, fiif jier letter (VMBO op het water, vijf jaar later), over vier VMBO leerlingen die in 2005 de Maritieme Academie in Harlingen volgden. Wie van hen is uiteindelijk gaan varen?, 2010, Nederland 2, Omrop Fryslân

Melkster siket boer (Melkster zoekt boer), over vrouwelijke melksters nu en vroeger, 2009,  Nederland 2, Omrop Fryslân.

It libben fan Reid, over levenskunstenaar Reid de Jong die ook de oprichter van de Strontrace is, 2008, Nederland 2,  Omrop Fryslân.

Paulus Folkertsma, in ynbannich komponist (Paulus Folkertsma een bescheiden componist), over de Friese komponist en onderwijzer, 2007, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Een nieuw schip voor onze scholen, over de bouw van het onderwijsschip de Prinses Máxima en de Prinses Amalia, 2007, TV Noord-Holland.

Alde rassen, nije takomst (oude rassen, nieuwe toekomst) over oude Friese fruit- en groenterassen die opnieuw in de belangstelling komen,2006, Nederland 2, Omrop Fryslân. Alfred van Dijk Prijs 2007: van Ned. Ver. Van Landbouwjournalisten, voor beste documentaire.

Jutters ûnder wetter (Jutters onder water), over de wrakkenduikers van Terschelling, 2006, Nederland 2, Omrop Fryslân.

It stiet as in hûs (Het staat als een huis), over stadsherstel in Harlingen, Leeuwarden en Hindeloopen, 2006, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Ekspedysje Spitsbergen; walfiskfarders en wittenskippers op’e Noardpoal (Expeditie Spitsbergen; walvisvaarders en wetenschappers op de Noordpool). Met hoogleraar Lourens Hacquebord wordt een expeditie op Spitsbergen ondernomen, 2005, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Skeind mar net brutsen (Gewond maar niet gebroken) over vrouwen en meisjes die in de Tweede Wereldoorlog in de ‘Jappenkampen’ geïnterneerd waren, 2005, Nederland 2, Omrop Fryslân.

VMBO op it Wetter (VMBO op het water),  over de Maritieme Academie in Harlingen waar leerlingen een binnenvaartopleiding volgen en in een internaat wonen, 2005, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Muzikanten yn it skaad (Muzikanten in de schaduw), over de achtergrondmuzikant, 2004, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Lêste blauwe striders (Laatste strijders van de blauwe knoop), over de laatste geheelonthouders die strijden voor een alcoholvrije samenleving, 2003, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Dakloos in Friesland, deel 1: De laatste kans, 2003, NCRV Dokument, Nederland 1.

Dakloos in Friesland deel 2: Erop of eronderTwee daklozen worden gedurenden anderhalf jaar gevolgd, 2003, NCRV Dokument, Nederland 1.

Fryske walfiskfarders (Friese walvisvaarders), over walvisvaarders na de Tweede Wereldoorlog die in Antartica werkten, 2003, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Fallende stokkenover de wereld van de majorettes,  2002, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Boer en soarch (Boer en zorg) over drie zorgboerderijen, 2002, Nederland 2, Omrop Fryslân.

Aguida Zanol en de wearde fan ôffal (Aguida Zanol en de waarde van afval), over de Braziliaanse kunstenares die kunstvoorwerpen van afval maakt en verschillende projecten voor afvalverwerkers in Brazilië opzet; 2002, Nederland 1, Omrop Fryslân.

De nonnen fan de Blijenhofover het afscheid van de laatste drie nonnen van het klooster in Bergum, 2001, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Hjir en dêr (Hier en daar) over 50 jaar Molukkers in Friesland, 2001, Nederland 1, Omrop Fryslân.

De otter komt werom (de otter komt terug). Na jaren van weggeweest, kan de otter binnenkort weer terugkeren in Friesland, 2001, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Windwarsover de voor- en tegenstanders van windenergie, 2000, Discovery Channel.

Help, de húsdokter ferdwynt (Help de huisarts verdwijnt), over een plattelandsarts die alle taken zelf vervult en een huisarts in een groepspraktijk, 2000, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Tsjinstber (Dienstbaar), over drie oudere vrouwen die hun leven lang in loondienst gewerkt hebben, ook toen dit nog niet ‘hoorde’. 2000, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Simmer 2000, feestje bouweover de grootste reunie van Friezen ooit, 2000, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Boeddhisme in Frieslandover Zen Boeddhisme, Tibetaans Boeddhisme en het klooster in Makkinga, 2000, Nederland 1, Omrop Fryslân.

De grûn wurdt fergroeven (De grond wordt vergraven), over de aanleg van een grote nieuwe buitenwijk van Leeuwarden en hoe het kleine dorp Hempens probeert zijn identiteit te behouden, 1999, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Tolvestimmich, (Twaalfstemmig), over een mannenkoor, een gemend koor en een jongerenkoor en hoe ze samen één nieuw koor vormen. 1999, Nederland 1, Omrop Fryslân.

In nije wei (een nieuwe weg), 2 korte reportages over ICT in de non-profit sector, 1999, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Yllegaalover het overleven van  illegalen, 1998, Fryslân TV, Nederland 1.

Fietnamese Feansters deel 2 (Vietnamezen), over de Vietnamese families die in 1992 ook  geportretteerd zijn, nu 6 jaar later, 1998, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Peter Tuinman, portret van de acteur in de reeks Friezen om Útens, 1998, regionale televisie Omrop Fryslân.

Jiddyske meldij (Joodse melodie), over de Friese Klezmer band Di Goijim, 1998, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Een leen voor een studieover een oud Fries studieleen, 1997, NPS, Van Gewest tot Gewest.

Oars mar wol thús, (Anders maar wel thuis),  over drie allochtonen die volgens henzelf goed geïntegreerd zijn, 1997, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Libje fan’e wyn, (Leven van de wind), over drie beroepsmolenaars, 1997, Nederland 1, Omrop Fryslân.

De nazaten van ús mem, over de toekomst van het Fries Rundveestamboek, 1996, NPS, Van Gewest tot Gewest.

Promoveren in Franekerover promovendi die in de voormalige Friese universiteitsstad promoveren, 1996, NPS, Van Gewest tot Gewest.

De earste generaasje (De eerste generatie), over adoptiekinderen die de puberteit voorbij zijn, 1996, Nederland 1, Omrop Fryslân.

It folk fan Menno Simons (Het volk van Menno Simons), over de doopsgezinden en hun ontstaan 500 jaar geleden in Nederland, 1996, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Ús Fabryk (onze fabriek), over de toekomst van het dorpje Warga en enkele werknemers nadat de grote melkfabriek haar deuren sloot, 1996, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Boeren in balans (over ecologische landbouw), 1995, NPS, Van Gewest tot Gewest.

Anargisme yn Appelskea (Anarchisme in Appelscha), over de anarchistische camping, en de geschiedenis, 1995, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Fier fuort (Ver weg), over hoe asielzoekers zich proberen aan te passen op Terschelling, 1995, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Muzyk yn Wjelsrypover de fanfare in het dorpje Welsrijp, 1994, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Asylsikersover vrijwilligers die asielzoekers bijstaan, 1994, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Jong talint (jong talent), twee korte itemes over zeer talentvolle sporters, 1994, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Fiskje op it Waad (Vissen op de Waddenzee), over een garnalenvisser, 1993, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Skoalle yn’e praktyk (School in de praktijk), over de praktijkschool voor de landbouw in Oenkerk, 1993, Nederland 1, Omrop Fryslân.

Fietnamese Feansters (Vietnamezen in Heerenveen), over de integratie van drie Vietnamese families in een Friese samenleving. Zij kwamen hier als bootvluchteling, 1992, Nederland 1, Omrop Fryslân.