Voorlichtingsfilms

 

Omgaan met middelengebruik

Expertisecentrum De Borg

De zes korte speelfilms zijn in opdracht van Expertisecentrum De Borg gemaakt. Ze maken deel uit  van de gelijknamige vaardigheidstraining die bedoeld is voor cliënten die sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk beperkt zijn en in een TBS instelling wonen. Deze training is in 2014 aan Denemarken verkocht.

Heel belangrijk bij deze opdracht was dat de verhalen en opnames zo ‘echt’ mogelijk moesten zijn. Daarom zijn zowel medewerkers, cliënten, als ‘gewone’ drugsverslaafden intensief betrokken bij het hele proces. Ze adviseerden  bij het scenario en gaven commentaar  op de off-line montage. De acteurs voerden gesprekken met cliënten in een TBS instelling om hun leefwereld beter te begrijpen.

 

 

Een tikkeltje anders

Tjallinga Hiem

Deze opdrachtfilm schetst in zes korte episodes een beeld  van de hulpverlening die Tjallingahiem biedt  aan (gezinnen van) kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

 

Menno Simons

Stichting Internationaal Menno Simons Centrum

Deze opdrachtfilm gaat over Menno Simons en de doopsgezinden. Hij leefde 500 jaar geleden en is de enige Nederlandse hervormer van een wereldwijde geloofsgemeenschap. Het bijzondere van deze opdracht was dat de film lang ‘houdbaar’ moest zijn. Ook zou hij wereldwijd verspreid worden. Daarom is er voor gekozen om alleen met voice overs te werken, dus geen interviews. Ook bij de beelden is getracht het huidige tijdsbeeld zoveel mogelijk buiten beeld te houden.

 

Videos on HIV/Aids

Namibië

In Gobabis zijn deze twaalf korte educatieve films gemaakt. Bijzonder is dat het scenario is medeontwikkeld door lokale HIV/Aids werkers en middelbare scholieren. Zij hebben ook geacteerd. De films zijn daarom ‘Afrikaanse’ films geworden en verschillen nogal van wat wij ‘passend’ zouden vinden.

Nederlandse NHL studenten hebben gefilmd en gemonteerd en waren medeverantwoordelijk voor de publiekscampagne in Nederland.

Het project is een initiatief van mezelf en uitgevoerd met de gemeente Gobabis uit Namibië, de gemeente Smallingerland en NHL Leeuwarden.
 Videos on HIV/Aids ontving in 2008 de NHL Academy Award; juryrapport: ‘.. een vernieuwend project met een hoog ambitieniveau, een goede relatie tot het werkveld en de NHL...’

 

Equal Opportunities

Oeganda

Deze films zijn onderdeel van een langdurige samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Ugandan Technical Colleges (UTCs).

Met Oegandese studenten en docenten zijn in twee workshops zes korte films ontwikkeld. Het gaat over het technisch onderwijs en de positie van vrouwelijke studenten op deze Technical Colleges (UTCs). 
De Oegandese stafleden en studenten hebben de onderwerpen bepaald, scenario’s ontwikkeld, geacteerd en gezongen. Vijf Nederlandse studenten gaven technische ondersteuning en hebben alles gefilmd. Bij dit project zijn de 20.000 Hanze studenten en personeel betrokken via website, bijeenkomsten, en de regionale pers.